ΛΥΧΝΟΣ ΑΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Α.Φ.Μ.: 999394758
Δ.Ο.Υ.: Γ (Β΄,Γ' Πατρών, Κ. Αχαΐας)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Τηλεοπτικός Σταθμός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-331.729
ΦΑΞ: 2610-343.407
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ευμήλου 1 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26222
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36006616000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ